כמו כל דבר שעשינו בפעם הראשונה,

אנחנו צריכים להוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים לעשות גם את הדבר הזה שאנחנו פוחדים ממנו בפעם הראשונה...

וזה כל כך ברור, כי אף פעם לא עשינו אותו.... 

אז ברור שנפחד מאוד, מהדבר הזה.

אנחנו צריכים לוותר על המחשבה של עד עכשיו שבה לא הייתי מסוגל ולעבור למחשבה של אני עושה את זה בפעם הראשונה. 

אבל.... רגע לפני שאנחנו עושים משהו בפעם הראשונה, 
יש שלב נוסף והוא להיות מוכן לחשוב את זה בכלל...
אם אנחנו לא מסוגלים לחשוב את זה, 
מה הסיכויים שלנו להצליח לעשות את זה?
איך נצליח לעשות משהו שאפילו במחשבות שלנו אנחנו פוחדים לחשוב אותו? 
אנחנו חייבים קודם להיות מסוגלים לחשוב את זה ולחשוב את זה בלי שום הסתייגויות ומחשבות של מה יהיה אלא בצורה בהירה וברורה.
אנחנו צריכים שיהיה לנו פתרון ברור למצב שבו זה יהיה קשה לנו גם במחשבה, 
כלומר - מה נעשה אם זה יהיה לנו קשה.... 
מה תהיה הדרך שלנו להתמודד עם זה?
אנחנו צריכים תוכנית פעולה מחשבתית שלוקחת בחשבון את כל האפשרויות. 
רק אז לאחר שנחשוב את זה בבהירות עם פתרונות לכל המצבים נגיע למצב שאנחנו מרגישים את זה!

להרגיש את זה זה אומר שהמחשבה תהיה כל כך ברורה וחדשה שאנחנו ממש נרגיש שאנחנו כבר שם. אנחנו כבר בתוך המצב הזה. במצב הזה נרגיש שהמחשבה והרגש יתחברו לנו, 

זו הנקודה שבה אנחנו כבר "נידחף" לכוון העשייה. זו הנקודה שבה זה כבר למעשה התרחש.

זו הנקודה שבה נרגיש שאין לנו ברירה וחייבים כבר לבצע את זה בפועל!
התוצאה תהדהד את עצמה מתוך המחשבות והרגש הנלווה להן. המציאות תתהווה כבר מתוכם. 

בהצלחה!
אבישי